Ý kiến của các bạn cựu sinh viên là vô cùng giá trị đối với Khoa. Điều này cũng có nghĩa, Khoa luôn mong muốn tạo mối liên hệ vững chắc với bạn sau khi ra trường.

Các bạn sinh viên sau khi ra trường là một thành viên mà Khoa lan tỏa cho xã hội. Các bạn là một thành viên của Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường. Có thể nói, tiếng nói của các bạn là tiếng nói của Khoa, hành động của các bạn đại diện cho Khoa.

Hãy cho Khoa biết thông tin của các bạn nhé!

Các thông tin sau hoàn toàn sử dụng cho mục đích định hướng, cải tiến công tác đào tạo của khoa. Tất cả các thông tin cá nhân sẽ hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ công bố khi có ý  kiến đồng ý của các bạn.