Loading...

Thông tin dành cho giảng viên

Thông điệp ngắn

Miễn phí Tài khoản Google không giới hạn cho sinh viên, cựu sinh viên. Các bạn đăng ký tại website
Chuyên gia GIZ sẽ đến trường HueIC để tiếp tục triển khai nâng cao đào tạo ngành Công nghệ nước.

Thông báo chuyển hệ thống lưu trữ dữ liệu

Do hiện nay có sự thay đổi của hệ thống quản lý online, nên tất cả các dữ liệu của…

Chuẩn bị cho kế hoạch giảng dạy HK I, 2020-2021

Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2020-2021, đề nghị các GV đăng ký phụ trách môn học…

Thông báo thống kê giờ NCKH

Phòng QLKH&HTQT thông báo gia hạn thời gian thống kê giờ NCKH năm học 2019 – 2020 như sau: Các…

Mẫu phiếu đăng ký

Để thuận tiện cho công tác đăng ký vào học, giảng viên có thể sử dụng mẫu lấy thông tin…

viVietnamese
viVietnamese