Quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

Quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

Quy định về mức thu học phí, miễn, giảm học phí trong trường Cao đẳng Công nghiệp Huế năm học 2019-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ năm học 2019-2020. Những Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Nguyên tắc xác định mức thu học phí

 • Mức thu học phí đối với sinh viên chính quy năm học 2019-2020, ở các ngành đào tạo thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Huế không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 10 năm 2015.
 • Đối với những ngành đào tạo theo học chế tín chỉ, học phí thu theo tín chỉ thì số tiền học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm.

Quy định mức thu học phí

Stt Hệ Đơn vị tính Đơn giá Học phí                 (đồng/năm học)
TUYỂN SINH MỚI 2019-2020
 

1

Cao đẳng (2019-2022)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tín chỉ 240.000 Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký
– Kỹ thuật 290.000
 

2

Trung cấp tốt nghiệp THPT (2019-2021)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tín chỉ 210.000 Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký
– Kỹ thuật 260.000
 

3

Trung cấp tốt nghiệp THCS (2019-2022)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tháng 620.000 Miễn học phí
– Kỹ thuật 740.000
TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC
 

1

Cao đẳng (2017-2020)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tín chỉ 200.000 Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký
– Kỹ thuật 230.000
 

2

Cao đẳng (2018-2021)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tín chỉ 220.000 Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký
– Kỹ thuật 260.000
3 Trung cấp tốt nghiệp THPT (2018-2020)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tín chỉ 200.000 Học phí tính theo số tín chỉ đăng ký
– Kỹ thuật 230.000
 

4

Trung cấp tốt nghiệp THCS (2018-2021)
– Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch Tháng 620.000 Miễn học phí
– Kỹ thuật 740.000

Áp dụng cho sinh viên khoa CHMT như thế nào?

Theo quyết định trên, sinh viên khoa Công nghệ Hóa – Môi trường khóa Cao đẳng 17 đóng 230.000đồng/tín chỉ.; khóa Cao đẳng 18 đóng 260.000 đồng/tín chỉ. (Như đã được áp dụng từ các năm trước).

Sinh viên khóa Cao đẳng 19 (Nhập học năm 2019) đóng 290.000 đồng/tín chỉ. Toàn khóa là 23.200.000 đồng (Hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng). Mức phí này không đổi, được áp dụng cố định cho các năm tiếp theo suốt khóa học. Sinh viên khóa Cao đẳng 19 được hưởng chính sách ưu đãi học phí, học bổng của trường và mức ưu đãi học bổng của Khoa, của doanh nghiệp và của dự án theo quy định.

Sinh viên khóa Trung cấp áp dụng theo khối kỹ thuật. Các sinh viên hệ trung cấp tốt nghiệp THCS được miễn học phí theo quy định.

Tổ chức thu học phí

 • Học phí được thu định kỳ theo từng học kỳ, nếu sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả năm học. Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ, căn cứ vào mức thu học phí của một tín chỉ và số tín chỉ mà sinh viên đã đăng ký học để tính số tiền phải thu trong học kỳ đó.
 • Thời hạn và phương thức nộp học phí cụ thể do phòng Tài chính – Kế toán phối hợp cùng phòng Đào tạo – Công tác sinh viên ra thông báo.

Năm 2019, để khuyến khích học sinh nộp học phí sớm và đúng hạn, Nhà trường có chính sách ưu đãi như sau:

 • Giảm 10% cho học sinh khóa mới nếu đóng học phí 1 lần cho toàn khóa học và ngay khi nhập học;
 • Giảm 5% cho học sinh khóa cũ nếu đóng học phí đầy đủ 1 lần, trong 2 tháng học đầu tiên mỗi học kỳ, theo thông báo.

Học sinh sau khi nộp học phí đầy đủ, đề nghị cầm Biên lai thu tiền của NH Đông Á đến phòng TC Kế toán của Trường để nhận tiền ưu đãi.

Đối tượng được miễn, giảm học phí

Đối tượng được miễn học phí.

 • Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:
  • Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);
  • Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
 •  Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
 • Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện – kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (16 dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người gồm: La Ha, La Hù, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Máng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu);
 • Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trung cấp (thời gian được hưởng từ ngày 01 tháng 12 năm 2015)

Đối tượng giảm 70% học phí.

HSSV là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng giảm 50% học phí.

 • HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
 • Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp (thời gian hưởng đến ngày 30/11/2105);

Cơ chế miễn, giảm học phí

 1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.
 2. Nhà nước thực hiện cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.
 3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Tất cả học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đều phải qua khâu kiểm tra đối tượng chính sách tại phòng Đào tạo – Công tác sinh viên; Những đối tượng chính sách hộ nghèo, cận nghèo, HSSV phải làm hồ sơ cho từng học kỳ, còn lại các đối tượng khác chỉ làm một lần cho cả khóa học.

Tổ chức thực hiện miễn giảm học phí

Thủ tục miễn giảm học phí thực hiện theo quy định của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010; Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/NĐ – CP của Chính phủ; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Phòng Đào tạo – Công tác SV chịu trách nhiệm hướng dẫn cho HSSV thực hiện.

 1. Các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo quy định tại Quyết định này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
 2. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.
 3. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và cùng trình độ đào tạo.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.