Tiến sĩ Đào Anh Quang

Tiến sĩ Đào Anh Quang

Phó Trưởng khoa, Giảng viên

Chuyên gia tư vấn về ứng dụng công nghệ kỹ thuật hóa học trong cải tiến sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường.

Chuyên ngành: Hóa học vật liệu và hóa lý.

Hướng nghiên cứu chính: Vật liệu nano tổng hợp, ứng dụng trong xử lý môi trường.

Lý lịch khoa học

Cử nhân Sư phạm

 • Thời gian: 2002-2006.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế.
 • Chuyên ngành: Hóa học.

Thạc sĩ Giáo dục học

 • Thời gian: 2007-2009.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế.
 • Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy môn Hóa học.
 • Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin lập thư viện tư liệu dạy học Hóa học 12 trung học phổ thông

Tiến sĩ Hóa học Vật liệu và Hóa lý

 • Thời gian: 2011-2015.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung
 • Chuyên ngành Hóa học vật liệu và Hóa lý.
 • Đề tài:  Màng mỏng nanocomposite trên nền  Pd–TiO2 và Graphene và ứng dụng trong xúc tác điện hóa

Năm 2016: Khóa đào tạo thiết kế EDE trong Công nghệ Hóa học, Nhật Bản.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Trung

Hoạt động khoa học

 1. Lê Văn Dũng, Đào Anh Quang. Ứng dụng công nghệ thông tin lập thư viện tư liệu dạy học Hóa học 12 trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, ISSN 1859-1612, 2009, Số: 04(12), Trang: 128-133.
 2. Anh Quang Dao, Bijuan Zheng, Hongwei Liu, Shuang Dong, Thanh Tuyen Le Thi, Chaoyang Fu, Hongfang Liu.Facile Synthesis of r-GO@Pd/TiO2 nanocomposites and its Photocatalytic Activity under Visible Light. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016. (SCI)
 3. Hongfang Liu, Anh Quang Dao, Chaoyang Fu. Activities of combined TiO2 semiconductor nanocatalysts under solar light on the reduction of CO2. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016.  (SCI)
 4. Dong, S., Dao, A. Q., Zheng, B., Tan, Z., Fu, C., Liu, H., & Xiao, F.. One-step electrochemical synthesis of three-dimensional graphene foam loaded nickel–cobalt hydroxides nanoflakes and its electrochemical properties. Electrochimica Acta, 2015, 152, 195-201.  (SCI)
 5. Liu, H. F., Zheng, B. J., Dao, A. Q., Yi, S. T., Jiang, D. S., Fu, C. Y., & Xiao, F.. One-pot synthesis and photocatalytic activity of SnO2/TiO2 nanocomposite thin film. Materials Research Innovations, 2014, 18(S2), S2-707.  (SCI)
 6. Liu Hongwei, Zhang Fan, Wu Yanan, Dao Anh Quang, Zhang Lu, Liu Hongfang. Inhibition Behavior of Dodecylamine Inhibitor in Oilfield Produced Water Containing Saturated CO2 and SRB,Corrosion and Protection,2015,36(2)(Chinese)
 7. Anh Quang Dao, Thanh Tuyen Le Thi, Muhammad Asif, Shuang Dong, Chaoyang Fu, Hongfang Liu*. Facile Fabrication of Stable r-GO/Pd–TiO2/r-GO Thin Films and its Photoactivity under Visible Light. Semiconductor Science and Technology, 2015, 30, 085012. doi:10.1088/0268-1242/30/8/085012.  (SCI)
 8. Muhammad Asif, Ayesha Aziz, Anh Quang Dao, Abdul Hakeem, Haitao Wang, Shuang Dong, Guoan Zhang, Fei Xiao, Hongfang Liu, Real-time tracking of hydrogen peroxide secreted by live cells using MnO2 nanoparticles intercalated layered doubled hydroxide nanohybrids, Analytica Chimica Acta, Available online 8 October 2015, ISSN 0003-2670, http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2015.09.053. (SCI)
 9. Hongwei Liu, Dake Xu, Anh Quang Dao, Guoan Zhang, Yalin Lv, Hongfang Liu. Study of corrosion behavior and mechanism of carbon steel in the presence of Chlorella vulgaris. Corrosion Science, Volume 101, December 2015, Pages 84-93, ISSN 0010-938X, http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2015.09.004.
 10. Quang, Dao Anh, et al. “Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue.” Journal of Environmental Chemical Engineering (2018).

Định hướng nghiên cứu khoa học năm học 2016-2107

 1. Vật liệu xúc tác xử lý môi trường sử dụng các nguyên liệu sẵn có tại địa phương.
 2. Cải tiến tính năng bề mặt của vật liệu ceramic.
 3. Áp dụng công nghệ cảm biến, tự động hóa để xử lý khí thải công nghiệp.

Định hướng nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

 1. Cải tiến công nghệ xử lý môi trường.
 2. Nghiên cứu vật liệu tổng hợp hấp thụ khí thải lò đốt, lò hơi.

Liên hệ

Địa chỉ: 61 Lê Đình Thám – p. Trường An – tp. Huế – Thừa Thiên Huế – Viet Nam

Điện thoại: +84-54-651-4451; +84-86-860-2661

Courses

ID Course Name Duration Start Date
KHKT-2019.2 Sản phẩm thân thiện môi trường 9 tháng 03/01/2019
KHKT-2019.3 Nước sạch và bảo vệ môi trường nước 9 tháng 03/01/2019
KHKT-2019.1 Tái chế rác thải 9 tháng 31/03/2020