Thạc sỹ Hồ Thị Kim Phụng

Thạc sỹ Hồ Thị Kim Phụng

Giảng viên

Giảng dạy chuyên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học và công nghệ thực phẩm

Lý lịch khoa học

Cử nhân Khoa học

  • Thời gian: tháng 7/2000
  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế.
  • Chuyên ngành: Hóa học.

Thạc sĩ Giáo dục học

  • Thời gian: tháng 3/2006.
  • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
  • Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế.
  • Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy môn Hóa học.
  • Đề tài: Hệ thống kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh qua câu hỏi bài tập hóa đại cương và vô cơ ở trường trung học phổ thông. Bảo vệ ngày 19/12/2004, Trường Đại học sư phạm Huế.
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Dũng.

Lớp tập huấn Nâng cao nhận thức về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Cao đẳng Công nghiệp Huế, tháng 12/2017

Khóa tập huấn Kỹ thuật quan trắc môi trường nước và môi trường không khí, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học – Đại học Huế, tháng 10/2011

Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, UCI, tháng 12/2014

Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên trong Cơ sở giáo dục Đại học, Đại học Sư phạm Huế, tháng 9/2015

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Hoạt động khoa học

Liên hệ

Địa chỉ: 159 Tân trào, TX hương Thủy, Tỉnh TT Huế

Điện thoại: 0905153645