Thạc sĩ Võ Thị Thanh Kiều

Thạc sĩ Võ Thị Thanh Kiều

Giảng viên,Tổ trưởng bộ môn Hóa học - Thực phẩm

Giảng dạy các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ vật liệu

Chuyên ngành: Công nghệ Hóa học.

Các hướng nghiên cứu: Vật liệu nano và ứng dụng, Vật liệu Silicon chống thấm, Phụ gia trong công nghệ hóa học và thực phẩm

Lý lịch khoa học

Cử nhân Công nghệ Hóa học

 • Hệ đào tạo: Chính Quy
 • Thời gian: 07/9/2004 đến 05/6/2009
 • Tại: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • Chuyên ngành: Công nghệ hóa học
 • Đồ án: “Nghiên cứu sản xuất bột nano ALUMINA bằng phương pháp sol-gel và sản xuất gốm ALUMINA”
  Bảo vệ đồ án tháng 6 năm 2009, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Dũng

Thạc sỹ Công nghệ Hóa học

 • Hệ đào tạo: Chính qui
 • Thời gian: 05/9/2010 đến 18/4/2013
 • Tại: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • Chuyên ngành: Công nghệ hóa học
 • Luận văn tốt nghiệp: “ Nghiên cứu chế tạo lớp ORMOSIL phủ lên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp sol-gel”
  Bảo vệ đồ án ngày 18/04/2013, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Dũng

Ngoại ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Trung

Hoạt động khoa học

Bài báo khoa học

 1. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Vo Thi Thanh Kieu (2014), Raman scattering spectra and dielectric relaxation behavior of PZT-PZN-PMnN ceramics, International Journal of Chemistry and Materials Research, Vol. 2(6): 48-55.
 2. Nguyễn Văn Dũng, Võ Thị Thanh Kiều (2015), “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ ORMOSIL trên bề mặt thủy tinh”, Tạp chí hóa học, T.53(3E12), Tr. 441-444.

Đề tài khoa học

 1. Nghiên cứu tổng hợp phụ gia điện giải Sodium tripolyphotphate ứng dụng trong công nghiệp sản xuất gốm sứ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 2014.

Liên hệ

Địa chỉ:

Điện thoại: