Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Nga

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Nga

Giảng viên

Giảng dạy chuyên ngành công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ

Hướng nghiên cứu chính: Tách chiết các thành phần hữu cơ trong thực phẩm

Lý lịch khoa học

Cử nhân Công nghệ thực phẩm

  • Hệ đào tạo: Chính Quy. Thời gian 07/9/2005 đến 05/6/2010;
  • Tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  • Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
  • Đồ án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất màu Anthcyanin được chiết xuất từ quả dâu tằm Hội An trong sản xuất kem hương dâu ở nhà máy bia Huế ”. Bảo vệ  tháng 6 năm 2010, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Lan

Thạc sĩ Hóa hữu cơ

  • Hệ đào tạo: Chính qui, Thời gian đào tạo 20/10/2010 đến 01/11/2012;
  • Tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
  • Ngành học: Hóa hữu cơ
  • Luận văn: “ Nghiên cứu thành phần hóa học trong thân rễ cây riếng ấm Alpinia zerumbet tại tỉnh Thừa Thiên Huế ”. Bảo vệ ngày 01/10/2012, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Lan

Ngoại ngữ

Tiếng Anh