Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Thảo

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Thảo

Giảng viên

Giảng dạy chuyên ngành công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm.

Lý lịch khoa học

Cử nhân Công nghệ thực phẩm

 • Thời gian: 2004 – 2009
 • Hệ đào tạo: Chính qui
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Chuyên ngành: Công Nghệ Thực phẩm
 • Đồ án tốt nghiệp: “Thiết kế nhà máy kẹo”

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

 • Thời gian đào tạo: 2011-201
 • Hệ đào tạo: Chính quy
 • Nơi học: Đại học Đà Nẵng
 • Chuyên ngành: Công Nghệ Thực phẩm và Đồ uống
 • Luận văn: “Nghiên cứu một số thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ cây kiến kỳ nam và thăm dò ứng dụng”
 • Ngày và nơi bảo vệ : 30/11/2013 tại Đại học Đà Nẵng – Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Hoạt động khoa học

 1. Truong Thi Minh Hanh, Nguyen Thi Bich Thao (2014), Study on chemical and biological activities of Hydnophytum formicarum, extracts and their supplemental applications in biscuits. The 13th International Symposiuon Advances Technology (ISAT 13):Engineering Innovation for Sustainable Future, P.77-82. November 13-15

Liên hệ

Địa chỉ: Nguyễn Khoa Văn – Thừa Thiên Huế

Điện thoại: +84-903-516-733