Đăng ký

Đăng ký vào trường

Các bạn sinh viên có thể đăng ký trực tiếp vào trường thông qua hệ thống tuyển sinh của nhà trường. Trường hợp các sinh viên muốn hỗ trợ đăng ký xin liên hệ: 0868602661

Các bạn cũng có thể đăng ký thông qua form sau, cán bộ hỗ trợ sẽ gọi lại:

viVietnamese
viVietnamese