Đăng ký

Các bạn sinh viên có thể đăng ký trực tiếp vào trường thông qua hệ thống tuyển sinh của nhà trường. Hoặc có thể đăng ký thông qua các kênh trực tuyến.

CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

viVietnamese